FAGERNES IDRETTSPARK DRIFT AS

LEIEPRISER OG BETINGELSER FOR LEIE BLÅBÆRMYRA

 

PRISER
Nye priser på bestillinger mottatt etter 1.januar 2016

                                                                     Hel bane                                Halv bane

Trening på kunst-/naturgress    :           900,- pr. time                    450,- pr. time
Kamp på kunst-/naturgress      :           1600,- pr. time                   800,- pr. time

Flomlys           :           150,- pr. time
Garderober      :           100,- pr. stk

Leie friidrettsbane (blådekket) kr. 350,- pr. time

 

BETINGELSER

 1. Fordelingen kan ikke forandres uten etter nærmere avtale. Ubenyttet tid skal betales fullt ut. Framleie er ikke tillatt med mindre det er avtalt med utleier på forhånd.
   

 2.  Ved ekstreme værforhold tas forbehold om at baneforholdene ikke er optimale. Ved store
  snømengder og vedvarende snøfall må det påregnes at anlegget ikke vil være snøfritt. Så lenge trening/kamp kan gjennomføres skal full leie betales. Dersom banen p.g.a. værforhold eller annen grunn ikke kan brukes, skal ingen av partene belastes økonomisk. Klage på forholdene skal fremsettes skriftlig, senest 3 virkedager etter det tidspunkt det klages over, banemester påtegner og loggfører dette.

   

 3. Leieren har plikt til å behandle banen på en forsvarlig måte og rette seg etter den til hver tid gjeldende instruks for bruk av banen. Se oppslag ved banene. Ved bruk av møterom, skal rommet ryddes tilbake til den stand det var ved ankomst. Brudd på gjeldene instruks kan medføre bortvisning og økonomisk erstatningsansvar for leietaker.
   

 4.  Betalingsbetingelser:         
  a.
         Baneleien (lang/korttidsleie) betales  pr. Mnd. 10 dg betalingsfrist
  b.
         Baneleien (enkel ) betales etterskuddsvis pr.14 dager.
   

 5. Ved ikke betalt baneleie nektes leietaker fortsatt leietid inntil betaling er registrert.
   

 6. Fagernes Idrettspark Drift AS har ikke ansvar for brukernes personlige forhold eller  eiendeler som oppbevares på banen, eller skader brukerne måtte påføres ved bruk av banen. Dette plikter leietaker å opplyse til brukerne som benytter banene i henhold til leieavtalen.
   

 7. Garderober og eventuelt flomlys må bestilles i tillegg til bane. Denne leien kommer i tillegg.
   

Forespørsel / bestilling

Kalender utleie finnes HER

For leie bane send epost til bane@fagernesil.no eller ved spørsmål ring
Tony A Strande på 415 59 941